• เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปวช,ปวส. สาขาบัญชี , การตลาด
 • ประสบการณ์ 0 - 3 ปี ทางด้านงานเงิน

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in any related field
 • Seek for potential customer mainly
 • Survey market situation

21-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการเพื่อให้บรรลุยอดขาย
 • ใช้โปรแกรม MS Office - Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ออกต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคราว

21-Apr-17

 

Applied
 • Over 4 years experience in field sales
 • Experienced with computers
 • Organise regional/domestic sales visits

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.