• เสนอขายสินค้าประเภทไวน์ และน้ำแร่
  • มีรถยนต์ เป็นพาหนะในการทำงาน
  • สรุปงานและยอดขาย

3 hours ago

 

Applied
  • นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่
  • มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือก่อสร้าง

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.