Telesales

Perla Trading Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

  • โทรเสนอขายสินค้า และปิดการขาย
  • รับออเดอร์ทางโทรศัพท์
  • จัดทำKPI การ call ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

21-Apr-17

 

Applied
  • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
  • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
  • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

19-Apr-17

 

Applied
  • มีความซื่อสัตย์ มี service mind
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Excel
  • มีความขยัน ทุ่มเทในการทำงาน

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.