• มีมุนษย์สัมพันธ์ดี และ พูดจาสุภาพเรียบร้อย
  • มีความรู้เบื้องต้นเรื่อง IT และ ยางรถยนต์
  • มีความกระตือรือร้น และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

22-Feb-17

 

Applied
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ มีทักษะในการ
  • สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เช้า/บ่าย/กลางคืน)
  • หากมีประสบการณ์ด้าน Call Center จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  • ไม่ติดคดีอาชญากรรม และติดเครดิต

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.