• เพศหญิง
  • อายุ 20-30ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้ดี

11 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.