• ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • อายุ 20 - 35 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.