• ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
  • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

23-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22-35 ปี
  • รับสายแจ้งซ่อมตู้บริการอิเล็กทรอนิกส์
  • รักงานบริการ มีทักษะการประสานงาน การสื่อสารดี

20-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย , หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีคณะสังคมสาสตร์
  • รับสายและให้บริการข้อมูลทางด้านการบริการของ กสท.

20-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.