• วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส.-ป.ตรี เพศหญิง
  • อายุ 20-30 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • ปฏิบัติงานที่ นนทบุรี เขต สนามบินน้ำ

24-Apr-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในการควบคุม ประสานงานลูกค้า
  • มีความสามารถรับผิดชอบดูแลงานเกมภายในบริษัท

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.