• มีประสบการณ์การทำงาน Trainer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.