• เพศหญิง
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้าน call center

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.