• วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถทนแรงกดดันได้ดี สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.