• เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริการลูกค้า

25-May-17

 

Applied
 • Spare Parts , Purchasing , Call center
 • 1-2 years working experience in Automotive
 • Customer Service skill

23-May-17

 

Applied
 • Facilities Welcome and provide contact information
 • Receive phone calls from external contacts
 • Coordinate with external and internal offices

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
 • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
 • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.