• การปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียน 24 ชั่วโมง 7 วัน
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี)
  • อายุไม่เกิน 30 ปี / ภาษาอังกฤษ ระดับพอใช้

24-Oct-16

 

Applied
  • Welcome and take care of visitors or customers
  • Answer, transfer and make phone calls
  • Provide preliminary information to customers

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • 1 year of experience in a call center, reception
  • Male / female Thai nationality
  • Aged not over 35 years old

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.