• ปริญญาตรีทุกสาขา โดยมี GPA ตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
  • ให้บริการทางด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารกสิกรไทย
  • แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์

21-Jun-17

 

Applied
  • ต้อนรับ แนะนำการบริการแก่ลูกค้าสาขาของธนาคาร
  • แนะนำการให้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ
  • แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางK-Mobile Banking

21-Jun-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • โทรหาลูกค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจ
  • มีประสบการณ์งานด้าน call center

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.