• เพศชาย / หญิง
 • มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง
 • มี Service Mind และทัศนคติดี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/กระบวนการ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

23 hours ago

 

Applied
 • เครื่องมือแพทย์
 • Medical Sales Representative
 • ผู้แทนขายเครื่องมือแทพย์

19-Jul-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • Cash and Payment Service
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

19-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 3 years in Sales Modern Trade
 • Good selling and presentation skills
 • Positive, can-do, teamwork attitude

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายขายและการตลาดสาขา
 • มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดเป็นอย่าง

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์ Call Center หรือ Process Improvement
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Editor/Content Marketing
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14-Jul-17

 

Applied
 • งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าบุคคลและองค์กร
 • Quality / Project Management
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14-Jul-17

 

Applied
 • Male/Female age 28 - 45 years old
 • Bachelor Degree in related field
 • At least 2-3 years’ experience

14-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.