• วิเคราะห์/วิจัยธุรกิจ
  • ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา ผลการเรียนเฉลี่ย 2.80
  • ไม่มีปัญหากับการ Work Hard กลับบ้านดึกๆดื่นๆ

20-Oct-16

 

Applied
  • Good knowledge of BPI management
  • Experience in analytical, organizational
  • Good logical thinking and problem solving skills

18-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี
  • มีประสบการณ์การบริหารการจัดจำหน่ายรถยนต์ 5 ปี
  • บริหารยอดการจำหน่าย ให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.