• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • sales experience
  • Knowledge in foods processing, NPD process
  • Good English

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.