• มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถขับขี่รถยนต์/พร้อมใบอนุญาต
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Package
 • Great Company Culture
 • Fast Track Career Path

27-Jul-17

 

Applied
 • Great Package
 • Great Company Culture
 • Fast Track Career Path

27-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in BA
 • 7 years experience in project sales
 • Strong leadership skill, negotiation skill

25-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage and push sale to dealers in Northeast area
 • Collect and analyze local market information
 • Able to travel to responsible area 3 weeks/month

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.