• วางแผนบริหารงานขายสินค้าน้ำดื่ม
  • กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแผนกลยุทธ์
  • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • At least 3-5 years of experience
  • Work with leading company in the industry
  • 1.5 Billion Baht in sales & 50 years in business

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.