• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร
  • วางแผนกลยุทธ์ และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ
  • พัฒนา และหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.