• อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร
  • ผลคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศได้

18-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.