• วิเคราะห์ภาวะการแข่งขันกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
  • สำรวจตลาดและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภาวะตลาด
  • สร้างทีมงานให้เป็นทีมเวิร์ค

10-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.