• ดูแล/วางแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ด้านโรงงานอาหาร

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.