• ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

5 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

5 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Great Career Development Opportunity
 • Excellent Compensation Packages & Benefits
 • Regional Exposures

5 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • 7-9 years legal practice
 • Degree in business or law
 • Law firm experience or Healthcare industry

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a multinational logistic
 • Exciting career

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

23 hours ago

 

Applied
 • lead to leverage versatile technical capabilities
 • Develop prototypes and run experimentation
 • Evaluate data management, data quality

23-May-17

 

Applied
 • Insurance business cycle and process unserstanding
 • used to plan, execute business operation strategy
 • Strong in IT, Business Continuity, re-engineer, BP

23-May-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Master's Degree in Finance, Economics
 • 5 years of experience in derivatives or related
 • Good leadership, influencing skills

23-May-17

 

Applied
 • Team Management
 • Mechanical Engineering
 • SEA business trip

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience with consultancy firm is a must
 • 5-7 years of SAP financials (FI/CO) or (PP/SD/MM)
 • Experience with a Japanese company

22-May-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

22-May-17

 

Applied
 • great Career Development Programs
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • regional Exposures

22-May-17

Above THB120k /month (includes high commission)

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Ratburana

22-May-17

 

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal
 • Experience in drafting business contracts
 • Good command of English

22-May-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • 7 Exp + Change Management - PM
 • Excellent communications, facilitation skills
 • Strategic, Change Management

20-May-17

 

Applied
 • developing and building Change Management
 • Lead the change impact assessment and determinin
 • Develop change management strategy/ plan

20-May-17

 

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

19-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • in-house legal
 • Thai laws and regulations
 • counsel

19-May-17

 

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on HRdata collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

18-May-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

18-May-17

 

Applied
 • Teamwork
 • Challenging role
 • Great environment

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

18-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • Thai Nationality
 • BS or equivalent in engineering, MBA preferred
 • More than 3 years’ experience in manufacturing

18-May-17

 

Applied
 • Thai national is preferred
 • Master’s Degree or higher in any development relat
 • 5-7years of relevant work experience at the nation

18-May-17

 

Applied
 • Experience in Operations Improvement
 • Project management with strong consultancy skills
 • Good analytical & communication skills

18-May-17

 

Applied
 • Strong Negotiation and Convincing Skills
 • Strong interpersonal Skills
 • Experience in international business

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

18-May-17

 

Applied
 • Engage and acquire new clients per target
 • Prepare account plan and acquisition game plan
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products

18-May-17

 

Applied
 • Business consultant with min 5 yrs related exp.
 • Exp. in healthcare planning, benefits, retirement
 • Good project management and consultancy skills

18-May-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

17-May-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

17-May-17

 

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

09-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.