• ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
 • การศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด
 • อายุ 30 - 45 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • See job description.
 • See job description.
 • See job description.

9 hours ago

 

Applied
 • Assess development initiatives and manage support
 • Monitor activities on environment and human rights
 • Actively follow on result of supported projects

9 hours ago

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

9 hours ago

 

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master's Degree in Finance, Economics
 • 5 years of experience in derivatives or related
 • Good leadership, influencing skills

22 hours ago

 

Applied
 • Minimum bachelor's degree
 • Previous professional experience
 • Self starter and highly motivated

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Location near BTS line
 • Work Well in a Team Environment

25-Apr-17

 

Applied
 • Lead pre-sales phase of the system imprementation
 • Communicate with Software Package vendor
 • Analyze fit & gap between customers business

25-Apr-17

 

Applied
 • Big International E-commerce Company
 • Knowledge in Business, Commercial, Corporate Law
 • Require LLB, LLM is advantaged

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Legal
 • Experience in drafting business contracts
 • Good command of English

24-Apr-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • 3 years in product license registration
 • Enzyme, Prebiotic, Probiotic, Nutraceutical
 • Nutrition/Health supplement, Food additives, Nutra

24-Apr-17

 

Applied
 • great Career Development Programs
 • excellent Compensation Packages & Benefits
 • regional Exposures

24-Apr-17

Above THB120k /month (includes high commission)

Applied
 • Thai Nationality
 • BS or equivalent in engineering, MBA preferred
 • More than 3 years’ experience in manufacturing

24-Apr-17

 

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on HRdata collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

21-Apr-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

21-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • 3 years' experience in renowned consulting firms
 • Background in Accounting and Finance is a must
 • Good analytical, with strong communication skills

21-Apr-17

 

Applied
 • Attractive salary package
 • Opportunity to work with a multinational logistic
 • Exciting career

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • VAT or Customs related experience
 • Degrees in Accounting or Law
 • English proficiency

21-Apr-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

21-Apr-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

21-Apr-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

21-Apr-17

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

20-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • New Graduates are welcome to apply
 • Have positive attitudes, service minded, pleasant
 • Good command of English, Chinese, Japanese

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

20-Apr-17

 

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degrees in Accounting/Business
 • Exp. in Audit, internal audit or fraud investigate
 • Fluent in English communication skills

20-Apr-17

 

Applied
 • Aged 35 - 45 years old
 • degree or above in law or related fields
 • 5 years working in Legal or compliance management

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Be responsible for the strategic management
 • Solid experience of HR transformation
 • Competency Framework

14-Apr-17

 

Applied
 • business development manager
 • marketing b2b
 • key account manager

14-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Operations Improvement
 • Project management with strong consultancy skills
 • Good analytical & communication skills

12-Apr-17

 

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

05-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.