• เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการลงทุนกับผู้ลงทุน
 • ให้คำแนะนำในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 • ขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เชี่ยวชาญ Business Process, Internal Control, Risk
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถในการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการเติบโตไปถึงระดับหุ้นส่วน(Partner) ของบริษัท
 • จิตใจดี มีคุณธรรม รักการเรียนรู้ ไม่กลัวงานหนัก
 • งานตรวจสอบการระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Frequent travelling locally and internationally
 • Requires long hours and weekend work
 • Attractive remuneration package

5 hours ago

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degrees in Maths, Stats, Eng, Comp Eng
 • Exp. in Data Analytics/Risk Management
 • Familiar with Encase Forensics, Linux, eDiscovery

5 hours ago

 

Applied
 • new graduate welcome
 • commission based job
 • Consulting career

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

18-Feb-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

18-Feb-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

18-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Business Development
 • After sales in Automative industry is prefer
 • Good in English and systematic thinking

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Support necessary in delivery of several projects
 • Project management, resourece planning
 • Expose to various clients in different industries

17-Feb-17

 

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการและแนะนำลูกค้าที่นำรถยนต์เข้าซ่อม
 • การศึกษาปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด
 • อายุ 30 - 45 ปี

17-Feb-17

 

Applied
 • Intellectual Property
 • Intellectual Property lawyer
 • Intellectual Property consultant

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting related
 • Experience in auditing or accounting field
 • Flexible and adaptable to work on dynamic projects

16-Feb-17

 

Applied
 • Minimum 2 years exp. in audit, accounting related.
 • Knowledge of TFRS, and IFRS are required
 • Prior exp in accounting advisory is preferred

16-Feb-17

 

Applied
 • Sales and business development
 • Career progression
 • Relocational opportunities

16-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on data collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

16-Feb-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Great Company
 • Great Package
 • Great MNC

16-Feb-17

 

Applied
 • Operation Management
 • Project Management
 • Strategic Recruitment

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • BS or equivalent in engineering, MBA preferred
 • More than 3 years’ experience in manufacturing

15-Feb-17

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

15-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

15-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • TAX
 • Excise TAX
 • Customs

14-Feb-17

 

Applied
 • Establish Business relationships with new customer
 • Consult customers about online/ digital marketing
 • Identify prospective customers opportunities

14-Feb-17

 

Applied
 • Degee in Pharmacy, Food Sciences or Science degree
 • Min. 3 yrs exp. in RA in Food/Cosmetic Business
 • Experience in Food registration

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience as a Head Hunter, Recruiter
 • Sense of Entrepreneurship, Great income & benefit
 • Opportunity for Japanese nationality, Skill

14-Feb-17

 

Applied
 • A Thai citizen. Male or Female
 • BA/BS Degree with strong in English communication
 • 5 years working from a Recruitment Agency

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting/Auditing Background.
 • 1 - 3 years in Auditing firm.
 • English skills

14-Feb-17

 

Applied
 • Legal Counsel, Legal manager, Litigation
 • Background in Banking or Financial
 • Transactional Lawyer

14-Feb-17

 

Applied
 • 360 degree recruiter
 • develop new client business
 • Engineering Background is a plus

14-Feb-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • ตรวจสอบแนวการตรวจสอบ
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ต้องการเติบโตในสายงาน Internal Audit
 • จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ไม่เกิน 2 ปี ชอบเรียนรู้
 • จิตใจดี ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัวในการเดินทาง

14-Feb-17

 

Applied
 • Business Process Improvement
 • Engagement Management
 • Change Management

14-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Recruitment, HR or Sales function
 • Location near BTS line
 • Work Well in a Team Environment

14-Feb-17

 

Applied
 • Laws
 • Corporate Laws
 • Legal

08-Feb-17

 

Applied
 • Reviewing, drafting commercial contract
 • Provide and advice legal opinions
 • Reviewing policies and standard regulation

28-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.