• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

08-Dec-16

 

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance, Accounting
 • 5 years of banking experience in client relationsh
 • Strong marketing capability, business analysis

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop short and long-term strategic plan
 • Tech start-up experience is a plus
 • Entrepreneurial driven

05-Dec-16

 

Applied
 • Develop short and long-term strategic plan
 • Tech start-up experience is a plus
 • Entrepreneurial driven

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.