• ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
  • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
  • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

2 hours ago

 

Applied
  • 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
  • Degree in Marketing, Business Administration
  • Good communication and negotiation skill

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • Bachelor Degree in Computer Engineering
  • 5 years experiences in web application and web
  • Have Programming knowledge in C#.NET, C++, ASP.NET

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.