• ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชีสถิติ
 • มีทักษะทางด้านการคำนวณ คิดแบบตรรกะ
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

20-Jan-17

 

Applied
 • Risk Assessment
 • Background in manufacturing
 • Bachelor degree in Business Administration

19-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree/equivalent knowledge of account
 • Proficiency in relevant accounting software
 • Good working enviroment, Good benefits

18-Jan-17

THB5k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 5 years experiences in web application and web
 • Have Programming knowledge in C#.NET, C++, ASP.NET

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Good communication and negotiation skill

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.