• วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทด้านต่างๆ
 • จัดทำรายงาน Presentation นำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำแผนงาน&งบประมาณ

2 mins ago

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

8 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Business Administration
 • 3-7 years of operations management background
 • English proficiency

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Experience in the audit or branch
 • Maintain the audit independence

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Market Intelligence/ Business Development/Strategy
 • SoM, Volume, Distribution, Sales KPI fundamentals
 • Good knowledge in Tradition and Modern Trade

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Commercial
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจโครงสร้าง Income Statement ของธุรกิจ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • highest reputed Japanese business consulting firm
 • support and generate business solutions
 • industries to gain valuable experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • The world's leading telecommunications companies.
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Aged between 35 and 45 years old.
 • Thai nationality.
 • Experience in management.

23 hours ago

 

Applied
 • ERP, SCM, EAM, Finance solution implementation
 • 5 full-cycle projects, experience
 • 5 yrs as functional consultant experience

23 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • marketing and financial analyst for FMCG products
 • Experience in analyze financial report, statistics
 • Quantitatively design efficient process for client

19-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Law
 • Experiences in legal implementation works
 • Excellent command of English language

19-Jan-17

 

Applied
 • Experience in project planning and management
 • To manage and drive project management activities
 • Minimum 5 years in ICT, Banking industries

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Brand strategic planning
 • 4 years experience in research agency
 • Strong anlytics and good communication skills

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • College degree or equivalent qualification
 • Results oriented team player
 • Knowledge about SAP FICO is an advantage

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality.
 • At least 2-3 years of experience
 • Good interpersonal skills and service mind

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Lawyer License
 • Legal
 • Contract

18-Jan-17

 

Applied
 • 5 years of working experience
 • Degree or higher in Business Admin, Accounting
 • Supporting the business consultant team

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree in mathematics, statistics
 • Experience in Marketing Research, data analysis
 • Experience and expertise in Big Data

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in a quantitative field such as Finance
 • Experience in a data role
 • Experience in analysis using BI tools

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

18-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Strong analytical skills and critical thinking
 • Good command of written and spoken English

18-Jan-17

 

Applied
 • 5 years’ work experience in business development
 • Strong in business analysis.
 • Good command of the English language.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • 5 years experience in SAP implementation

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in mathematics, statistics
 • Experience in data-mining, data analysis
 • Experience and expertise in Big Data

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-32 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายขาย 2-3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Supply Chain System
 • At lease 5-year experience in IT support/software.
 • Knowledge in Java, Patches, Information Systems.

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

17-Jan-17

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Logistics and transport’s data gather and analysis
 • Make monthly and annual report for data analysis
 • Manage the accident disclosure system

17-Jan-17

 

Applied
 • Factoring Experience in Banking&Financial Field
 • Stable Company with Good Benefit
 • Good English

16-Jan-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Audit, FS Audit
 • Knowledge of accounting
 • Experience of M&A transactions

16-Jan-17

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

16-Jan-17

 

Applied
 • Exp. in corporate planning / project management
 • Demonstrated ability to manage multiple projects
 • Good command of English

16-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in IT, MIS, or business related fields
 • 5-7 years’ experience as a Business Analyst
 • Call Center project experience

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in the audit or branch
 • Experienced in SQL programming, database design

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Support necessary in delivery of several projects
 • Project management, resourece planning
 • Expose to various clients in different industries

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in IT related fields
 • Excel, Access, SQL Tool, VB.net
 • Analyst

16-Jan-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Branch banking
 • Branch System and equipment

16-Jan-17

 

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in any fieds
 • New graduate are welcome
 • Working area : Asoke or Chaengwatthana

16-Jan-17

 

Applied
 • Business Analyst
 • Experience in
 • Banking Industry

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in IT, Computer science
 • Self-motivated and self-learning capability
 • Experienced in Financial market would be advantage

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in application development
 • Strong leadership, strategic thinking, planning
 • Understand current SCB architecture

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Data Analytic, MIS or related field
 • Excellent in Microsoft Excel
 • Analytic skill and credit analysis background

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

13-Jan-17

 

Applied
 • Digital Optimization
 • e-Commerce
 • Digital Analytics

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Driving analysis & solutions related to ECM
 • Experience in IBM FileNet is preferred
 • Knowledge of Banking processes and products

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Bachelor's degree in IT Management fields
 • 2 years in IT Business/ IT Industriesre

09-Jan-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • 5 year experiences in Financial Analysis
 • Good command of English skill

05-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.