• เพศชายหรือหญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาวิศวกรรม และการเงิน หรือ
 • วิเคราะห์โครงการ และการวิเคราะห์การเงิน

46 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in Economics or other related fields
 • 2+ yrs. working experiences
 • Good command of both spoken and written English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in mathematics, statistics
 • Experience in Marketing Research, data analysis
 • Experience and expertise in Big Data

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in a quantitative field such as Finance
 • Experience in a data role
 • Experience in analysis using BI tools

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Data Scientist, Data analytic, Business Analyst
 • statistical analysis, common quantitative analytic
 • BI tools and/or data visualization tools

10 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Business Management
 • 7+ years’ experience of Business Strategy
 • Background of Telecom, banking

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Undergraduate degree in related discipline require
 • 10 years of experience in relevant business area
 • Experience in Consulting firm and FMCG sectors,

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือ โท ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล
 • รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลของบริษัท

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Working experience over 2 years
 • Japanese skill is equivalent to JLPT N2 upwards
 • Able to use computer efficiently

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Understand and gather business needs
 • Analyze data to drive change
 • Liaises between BUs and data science

11 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 15,000-25,000 ฿
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา/ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ศึกษาดูงานเกาหลี / โซนหลักสี่ ดอนเมือง รับพิเศษ!!!

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจที่ใกล้เคียง

11 hours ago

 

Applied
 • Perform market and competitor research
 • Summarize and consolidate the strategic plan
 • 3-5 years of work experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

11 hours ago

 

Applied
 • Good personality to all level of employees
 • Analytic thinking and Good to reduce time and cost
 • Fleet, Operation, Logistics and Dispatch knowledge

11 hours ago

 

Applied
 • Implement marketplace strategic projects
 • Lead qualitative and quantitative analysis
 • Acquire and launch new tools

11 hours ago

 

Applied
 • Analytic
 • Search
 • Onsite Marketing

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Strong analytical skills and critical thinking
 • Good command of written and spoken English

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ การตลาด
 • ชอบงานวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคบน Social Media
 • วิเคราะห์ Sentiment (วิเคราะห์ข้อมูลคำสนทนา)

11 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Experience being an analyst or solutions develop
 • Strong presentation and communication skills
 • Good command of written and spoken English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 1 to 2 years of data analysis/operations
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good logical and administrative skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • BA or MA in Statistics, Economics, Mathematics
 • 3-5 years in relevant experience
 • Experience in Quality Management

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติประยุกต์
 • ประสบการณ์ด้าน Business Analysis 3 ปีขึ้นไป
 • มีพื้นฐานความเข้าใจด้าน programming

11 hours ago

 

Applied
 • Development and implement on-page optimization
 • Perform keyword research, analysis, expansion
 • Planning and provide consultancy on content market

11 hours ago

 

Applied
 • At least 1 year experienced in data analysis
 • Good command in English both Spoken & Written
 • Able to work both independently and in a team

11 hours ago

 

Applied
 • Digital Marketing
 • Affiliate Marketing
 • Online Marketing

11 hours ago

 

Applied
 • 3+ years’ experience in business analytic
 • A strong passion for empirical research
 • Experience working with an analysis tool

11 hours ago

 

Applied
 • Design data analysis routines
 • Perform data analysis reviews
 • Computer forensics

11 hours ago

 

Applied
 • Male or Female with age 35 years old up
 • Master or Bachelor Degree in Marketing
 • Computer proficient in data analysis

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in Software development
 • Billing system experience is a plus
 • Strong in communication, analytical

11 hours ago

 

Applied
 • 2 years’ experience in field of mobile phone
 • Degree or above in Statistic, Data Analysis
 • Good team management and able to drive team

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in field of mobile phone
 • Excellent attitude towards customer service field
 • Deliver service strategic, KPI performance

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ work experience in business development
 • Strong in business analysis.
 • Good command of the English language.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองความเสี่ยง
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 2-3 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in computer science
 • 3 years working experience in business analysis
 • Knowledge in AS400, finance or accounting

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านวิเคราะห์

11 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถจัดทำโครงการได้ตามกำหนด
 • สามารถจัดหาข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in Statistics
 • At least 7-10 years of work experience
 • Have ability to use analysis/statistical tools.

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3 years experience in the financial service
 • English (Fluent in Written and Spoken)

11 hours ago

 

Applied
 • Experiences in Business Analyst/ Project Analyst.
 • Good presentation and communications skills.
 • Perform and analyze business information.

18 hours ago

 

Applied
 • Contribute to the development of Global Tender
 • Identify opportunities to optimize the global tend
 • Engineer the pricing and volume data in a tender

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years of experience the real estate sector
 • Strong record of academic achievement
 • Strong organization skills

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business financial planning and projections
 • Business and analytical background
 • 5 years of experience in the financial service

22 hours ago

 

Applied
 • To monitor and manage performance of sales
 • To keep abreast of developments in the field
 • To support BUs Heads and Product Heads

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science, IT
 • Has working experience as project / leader manager
 • Experience in non-life insurance

17-Jan-17

 

Applied
 • Defining the strategy for fashion category
 • creation and implementation of the merchandising
 • Developing marketing brands in Thailand

17-Jan-17

 

Applied
 • Ages not over 30 years
 • Quickly absorb and understands
 • Database management, System Software

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.