• มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
  • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

21-Feb-17

 

Applied
  • Knowledge of ISO9000, ISO14001, GMP
  • Good computer skills in Microsoft Office
  • Experience in International Organization

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Experience with SAP ERP and Business Warehouse o
  • Good English Language skills
  • Computer literate with Word, Excel, outlook

14-Feb-17

THB35k - 45k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.