• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Category Analysis
  • Check completeness of TORs
  • Spend analysis

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.