• ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จป.

21-Apr-17

 

Applied
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
  • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

21-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.