• ทำงานก่อสร้าง งานก่ออิฐ ฉาบ เชื่อม สี ฯลฯ
  • ประสบการณ์ งานก่อสร้าง งานเหล็ก งานไม้
  • สามารถพักที่บริษัทได้

24-Mar-17

 

Applied
  • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
  • ดูแลควบคุมงานก่อสร้าง
  • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 3 ปีขี้นไป

24-Mar-17

 

Applied
  • เขียนแบบก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • มีที่พักใกล้บริษัทฯ มีรถส่วนตัว พิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.