• เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

8 hours ago

 

Applied
  • สามารถเขียนแบบ (Autocad)
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้
  • มีประสบการณ์จากบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

24-Jan-17

 

Applied
  • ปฏิบัติงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้

24-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.