• ควบคุมโครงการก่อสร้าง
  • มีภาวะผู้นำ ควบคุมคนงานจำนวนมากได้
  • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
  • ควบคุมโครงการก่อสร้าง
  • มีใบ กว.
  • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.