• ควบคุมดูแลงานก่อสร้างที่หน้างานโครงการต่างๆ
  • ปวช, ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี

20-Jul-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง
  • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD อย่างชำนาญ

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปวช. ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์
  • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมAutocad

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.