• ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ควบคุม กำกับ ดูแล การก่อสร้างของงานโครงการ

25-Jul-17

THB16k - 25k /month

Applied
  • ชาย/หญิง
  • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD อย่างชำนาญ

25-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.