• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 0-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
  • construction or related engineering field
  • Minimum 6 years’ experience
  • Good command of spoken and written English

15-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.