• ควบคุมงานก่อสร้าง,ประมาณราคางานก่อสร้าง
  • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ถ้ามี)
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้างหรือโยธา

21-Mar-17

 

Applied
  • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
  • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.