• ควบคุมงานก่อสร้าง
  • ประมาณการราคาการก่อสร้างและต้นทุนการก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง , โยธา

14 hours ago

 

Applied
  • Overall project construction activities
  • Manage and monitor site activities
  • Project management and supervision skills.

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.