• สามารทำงานต่างจังหวัดได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • สามารขับรถยนต์ได้

27-Mar-17

 

Applied
  • ดูแลความเรียบร้อยในแผนกขายที่รับผิดชอบ
  • ประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
  • ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธา

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.