• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย/หญิง
  • การศึกษา ปวส.ขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม Auto CAD อย่างชำนาญ

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.