• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถประจำหน่วยงานได้ กทม.และราชบุรี

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้างา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ขึ้นไป สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.