• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่
  • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ

20-Apr-17

 

Applied
  • ปวช.ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง โยธา
  • ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วและไม่สูบบุหรี่

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.