• Bachelor's degree in Civil Engineering & Architect
 • Control construction site for steel structure
 • Average command of English

27-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

24-Feb-17

 

Applied
 • ขับรถยนต์ได้, สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโซเชียลได้
 • ส่องกล้องได้
 • คอมพิวเตอร์ได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้, โซเชียลเน็ตเวิร์คได้
 • ขับรถยนต์ได้+พร้อมมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในการทำสต๊อคสินค้าได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ส่องกล้องหาระดับได้

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Work : Mon - Sat
 • Able to work upcountry
 • Salary : As agreement

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.