• ออกแบบ, เขียนแบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป

50 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, Thai Nationality, 40-50 year old
 • 10-15 year experiences in Site/ Project/ Civil eng
 • Bachelor or master degree in Civil Engineer

1 hour ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 22-35
 • Bachelor's Degree in related fields
 • 1 - 5 years working experience

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

3 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Degree qualifications in Architecture.
 • Minimum of 5 years experience
 • Advanced knowledge of AutoCAD and Revit.

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • Degree in Engineering discipline or equivalent
 • 3+ years of experience is required

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / อายุ 24-45 ปี บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ควบคุมการก่อสร้าง ตรวจงานและรายงานผล
 • ประเมินงานก่อสร้าง

6 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานสำนักงาน,จัดการบริหารทรัพย์สิน
 • ประเมินผลดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน ปีละ 2 ครั้ง
 • ควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ

15 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า ให้ข้อมูล วางสเปค
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • ค่าคอมมิชชั่น Incentive

18 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ควบคุมดูแลบริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 32-40 ปี
 • ปริญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

18 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบงานโยธาได้
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างสำรวจ
 • มีประสบการณ์ในสาย 3-5 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • Oversee and direct construction projects
 • Experience in construction management
 • Ability to plan and see the “big picture”

18 hours ago

 

Applied
 • Control process of facility construction
 • Coordinate with vendors and customers
 • Supervise site

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

18 hours ago

 

Applied
 • ถอดรายการ และประมาณต้นทุนงานก่อสร้างและงานตกแต่ง
 • ติดต่อ ประสานงานร้านค้าหรือผู้ให้บริการ
 • จัดทำรายงาน สรุปต้นทุนงานที่ได้รับมอบหมาย

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 32 ปี ขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการทำงานด้านอาคารสูง/สำนักงาน/ศูนย์การค้า

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD , Photoshop , 3D Max
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบ ถอดราคาได้
 • ซ่อมแซมงานอาคาร โรงงาน ทั้งหมด
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา

18 hours ago

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • background in Bathroom, Fitting, sanitaryware
 • Experienc in Project Sales with management skills

18 hours ago

 

Applied
 • สามารถถอดแบบและประมานราคาได้
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง
 • มีทักษะด้านงานติดตั้งสินค้า

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาสถาปัตย์ / ใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์งานด้านสถาปัตย์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • degree or Master’s in Engineering’s field
 • 7 years experience in building/facility management
 • Hotel facility management skill will be advantage

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Very good knowledge of Revit
 • Good knowledge of Navisworks – Preferred
 • Minimum 2 years of experience

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สถิติ บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม
 • มีประสบการณ์การบริหารข้อมูล/บริหารทรัพย์สิน 5 ปี
 • ผ่านงานผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการอย่างน้อย 3 ปี

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้

18 hours ago

 

Applied
 • 3 years in the field of M&E engineering
 • Degree of Engineering; Mechanical, Electrical
 • Good command of English

18 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering or Architecture.
 • Proficient in MS Office and MS Project.
 • Positive attitude and strong works ethics.

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in Interior, Architecture, Civil engineer
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in Civil engineer
 • Engineering License Level 2 with driving license
 • Good command in English

18 hours ago

 

Applied
 • 15 years of experience of Sanitary
 • Bachelor degree in Environmental Engineer
 • Have experience from M&E company

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการจัดซื้อวัสดุ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

18 hours ago

 

Applied
 • Civil Engineer ,5years exp as Civil Engineer
 • Professional Engineer License (Level 2)
 • Bachelors degree in engineering design, architect

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design experience would be an advantage
 • Assist in the analysis of information
 • Produce designs, documentation

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Model and document large to medium size projects
 • Able to work in a team to produce high quality
 • Vocational Certificate, Diploma or Bachelor Degree

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years experience in site
 • Advanced knowledge of construction pricing & cost
 • Fluency in written and spoken English

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวช-ปวส. สาขาช่างเขียนแบบ ช่างกลโรงงาน
 • หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ในงานระบบประกอบอาคาร

21-Feb-17

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

21-Feb-17

 

Applied
 • xx
 • xx
 • xx

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • 5 years experience as a site engineer
 • Overseeing quality control

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in civil engineering
 • 10 years experience in Project Management
 • Understand both the design and construction

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Diploma Degree in civil engineer
 • Handling estimation and cost control
 • 10 years experience as a Quantity Surveyor

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.