• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีเทคนิคการขาย
 • ทำรายงานยอดขาย, สรุปยอดขายเพื่อรายงาน Sales Mrg.
 • ขับรถได้ มีใบขับขี่

6 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ ด้าน โครงสร้าง
 • สามารถทำงานกะดึกได้ (บางไซท์งาน)

6 hours ago

 

Applied
 • to work in one of the largest Japanese trading
 • to work a building near BTS Asok station
 • to work for Japanese company

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Civil / Structural Engineering
 • 5 years of Structural Engineer or Civil Engineer
 • Have the experience for construction on site

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานในงานก่อสร้าง อย่างน้อย 1 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • Should have worked in South East Asia
 • Strong Communication & Leadership skills
 • Immediate Joining

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม Sketch up ได
 • ใช้โปรแกรม 3dmax ได้
 • มีความขยัน และ อดทน ทำงานได้เร็ว

6 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Male or Female between 25 - 30 years old
 • Good command both English & Thai
 • Experience in Interior decoration

6 hours ago

 

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนแบบและเคลียร์แบบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี.-ป.โท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขา โยธา/ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ด้านงานสำรวจ 1 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานสำรวจที่ไซต์งาน

6 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสถาปัตย์ของโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้ดี
 • เขียนแบบ ถอดแบบ จัดทำ Shop Drawing, As Built

6 hours ago

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • backgroud in Building material products (sanitary)
 • Experienc in Project Sales with management skills

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 • สามารถ Combine แบบได้ทุกระบบ
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

6 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เจ้าหน้าประเมินราคางานออกแบบ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • cost estimate

6 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruit and Develop "Site Champions"
 • Implement World Class Manufacturing
 • Work closely with Plant Managers

6 hours ago

 

Applied
 • site management (hospitality, retail fit-outs)
 • management project staffs/multiple sub-contractor
 • maintain quality control procedures, site safety

6 hours ago

 

Applied
 • project management
 • construction managment
 • property management

6 hours ago

 

Applied
 • Controlling and reporting time and milestones comp
 • Controlling and reporting cost and quality
 • Confer with supervisors or other managers

22-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise an installation and maintenance sites
 • Huge and Western Company
 • Salary up to 60,000 Baht with Negotiable

21-Jan-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female Age 34-50
 • Bachelor or Master Degree in Architecture
 • Experience in architectural management

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุอย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • แกะแบบได้ ประเมินราคาได้

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร (กว.)
 • ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้าง

21-Jan-17

 

Applied
 • สามารถออกแบบ Preventive Maintenance Plan
 • เป็นตัวแทนบริษัทในการให้คำปรึกษาเรื่องวิศวกรรม
 • คัดกรองบุคลากรทางวิศวกรรม

21-Jan-17

 

Applied
 • Documents and reports, Procurement, Personnel
 • Knowledge of Condominium Act
 • Common fee and other fee collection

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • จบการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวโยธา ขึ้นไป
 • ประสบการณ์สายงานด้านวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี (ในตำแหน่ง)

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี(โยธา) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเคลียร์แบบ และเคลียร์ SPEC วางแผนงานต่าง ๆ
 • างแผนจัดจ้าง, เปรียบเทียบราคา

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปี ขึ้นไป
 • งานเตรียมวัสดุ ตามตัวอยางเพื่อขออนุมัติ

21-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ auto cad ได้

21-Jan-17

 

Applied
 • Field Engineer
 • Electrical Engineer
 • Electronics Engineer

20-Jan-17

 

Applied
 • Architect
 • Experience in Real Estate, Retail, Shopping Mall
 • Project management skills

20-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering.
 • Previous related experience in construction.
 • Good personality and positive attitude.

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Engineering
 • Fluent in English
 • Strong knowledge in Construction

20-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา และสำรวจ
 • ควบคุมและวางแผนงานก่อสร้าง
 • ติดตามงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

20-Jan-17

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Sales Project
 • Sales

20-Jan-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว)

20-Jan-17

 

Applied
 • At least 5-10 years experienced in HR
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus
 • Professional experience in the legal department

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโยธาโดยใช้โปรแกรม Auto CAD
 • จบ ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

20-Jan-17

 

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

20-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

20-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.