• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
  • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

19 hours ago

 

Applied
  • Factory’s Facilities Management
  • Client Management / Self Motivated
  • 7-10 years relevant working experiences

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.