• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female, age not over 40 years
 • Measure and take off quantities for architectural
 • Interpret engineering drawings and specifications

4 mins ago

 

Applied
 • Graduated in Architecture/ Interior Architecture
 • Design Exp. in Hotel, Resort, Workplace, etc.
 • Strong knowledge in CAD, Sketch-Up, etc.

4 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ

4 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล
 • สามารถดูแบบเป็น แก้ไขแบบหน้างานได้
 • สามารถเขียน Auto Cad 3D หรือ Auto desk

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • BA in Civil Engineer
 • Sales Engineer (construction business)
 • Well understand construction market trend

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ ด้าน โครงสร้าง
 • สามารถทำงานกะดึกได้ (บางไซท์งาน)

9 hours ago

 

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the largest Japanese trading
 • to work a building near BTS Asok station
 • to work for Japanese company

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Able to work in one of the largest Japanese
 • Able to work a building near BTS Asok station
 • Opportunity to work for Japanese company

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว
 • ประสบการณ์ทำงานในหมู่บ้านบ้านจัดสรร 7 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Should have worked in South East Asia
 • Strong Communication & Leadership skills
 • Immediate Joining

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree of higher in Civil, Structural Engineering
 • Strong background in Construction
 • Good command in English

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • aluminium facade, curtain walls, windows,shading
 • architect, engineer spoken and written English
 • Construction sector experience, AutoCad, Inventor

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ ถอดแบบ และเคลียร์แบบได้
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะผู้นำ

16-Jan-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนแบบและเคลียร์แบบ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี.-ป.โท สาขา วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

16-Jan-17

 

Applied
 • good connection in construction industry
 • backgroud in Building material products (sanitary)
 • Experienc in Project Sales with management skills

16-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 years+ in the construction industry as Sales
 • Exp. Sales Management, Sales Managerial level
 • Degree in Civil, Construction, Chemical or Mining

16-Jan-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • site management (hospitality, retail fit-outs)
 • management project staffs/multiple sub-contractor
 • maintain quality control procedures, site safety

16-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมมาตรฐานและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโครงการ
 • ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ติดตามผลการแก้ไขงาน Defect พร้อมเก็บข้อมูล

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านก่อสร้าง ควบคุมคุณภาพ
 • ประสบกรณ์ 3-5 ปี
 • QC&QA

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 3D Max
 • บุคลิกดี และมนุษสัมพันธ์ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Controlling and reporting time and milestones comp
 • Controlling and reporting cost and quality
 • Confer with supervisors or other managers

15-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • experience in Architect
 • Good command in English
 • Held Architect License.

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี (ในตำแหน่ง)

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี(โยธา) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเคลียร์แบบ และเคลียร์ SPEC วางแผนงานต่าง ๆ
 • างแผนจัดจ้าง, เปรียบเทียบราคา

14-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3-4 ปี ขึ้นไป
 • งานเตรียมวัสดุ ตามตัวอยางเพื่อขออนุมัติ

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ก่อสร้าง,สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ auto cad ได้

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, aged from 22 years old
 • Auto CAD, Interior design Architect, Construction
 • Salary up to 30K, Fresh OK, BTS Asoke

14-Jan-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Aged over 40 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high rise building

14-Jan-17

 

Applied
 • Sales Engineer
 • Sales Project
 • Sales

13-Jan-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5-10 years experienced in HR
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Familiar in engineering industry would be plus
 • Professional experience in the legal department

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

13-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป เพศชาย มีใบกว.
 • มีประสบการณ์ธุรกิจก่อสร้าง/อาคารสูงอย่างน้อย 2 ปี

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช อายุ 20 ขึ้นไป
 • ปวช - ป ตรี สาขา ก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา
 • เขียนแบบงานโดยใช้ โปรแกรม AutoCad

13-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

13-Jan-17

 

Applied
 • 2-4 years (Architectural Designer)
 • 4-6 years (Intermediate Architectural Designer)
 • Proficient in written and spoken English

13-Jan-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

13-Jan-17

 

Applied
 • Electrical design
 • Electrical design engineer
 • Electrical design manager

13-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s or Master degree in Mechanical
 • Current engineer license

13-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.