• มีประสบการณ์ทางด้านประเมินราคาโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านระบบ MRP
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

22 hours ago

 

Applied
 • High Building Experience
 • Construction and Building
 • 5 years’ experience in construction

22 hours ago

 

Applied
 • to works in a major developer in Japan
 • to handle well known condominium projects
 • to learn real estate market

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Construction Material/Waterproofing/Flooring
 • Sealant/Skimcoat
 • Strong strategic thinking and managerial skill

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering, High Vocational
 • Good command of English.
 • Excellent coaching and supervisory skills, and abl

22 hours ago

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมระดับภาคีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Microsoft Office, AutoCAD เป็นอย่างดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 year of working experience
 • Degree in engineering or related field
 • Support and provide technical details

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

22 hours ago

 

Applied
 • demand planning
 • inventory planning
 • S&OP planning

22 hours ago

 

Applied
 • Construction Project Manager
 • Real Estate - Bangkok
 • 80,000 - 100,000 TBH per month

22 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years construction industry experience
 • a degree in Structural Engineering or M&E Engineer
 • Oversee all site based activities

22 hours ago

 

Applied
 • 5 years construction industry experience
 • Degree in Architecture or Construction Management
 • Oversee all site based activities

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธ
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 10 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ
 • ประสบการณ์ในงานทำ Survey อาคาร 2 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0-20 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและโฟร์แมน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบตกแต่งภายใน
 • เขียนแบบ SHOP DRAWING เพื่อส่งไปตามหน่วยงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับนิสิต นักศึกษา จบใหม่
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์กรรม

22 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบ AutoCAD สำหรับงานก่อสร้างอาคาร
 • ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้โปรแกรม Auto CAD

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานวางผังโครงการก่อสร้าง ผังอาคาร
 • ให้ระดับให้แนว Line เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • การศึกษา ต่ำกว่าม.6 - ปริญญาตรี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวางแผน ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • หากมีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี- โท สาขาวิศวกรรมโยธา

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 3D Max
 • บุคลิกดี และมนุษสัมพันธ์ดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ถอดแบบประมาณราคา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในบริษัทก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

22 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก

22 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบงานสถาปัตย์
 • เขียนแบบงานระบบ
 • เขียนแบบงานสถาปัตย์

22 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Auto Cad

22 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติด้านบวก

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมและบริหารโครงการ 10 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์สายงานก่อสร้างและสายงานเกี่ยวข้อง
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

28-Mar-17

 

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Civil Structural, Construction
 • Construction material
 • Technical skill

28-Mar-17

 

Applied
 • SCADA
 • System Engineer
 • Electrical Engineer

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Mechanical or others)
 • 5 years’ experience in piping engineering
 • Good knowledge in piping engineering codes

28-Mar-17

 

Applied
 • real estate business execution, land acquisition,
 • knowledge of local laws relating to investment
 • knowledge of commercial real estate

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Real Estate are advantageous
 • Planning, designing and implementing design
 • MS Project , AutoCAD, Photo shop, Sketch up

28-Mar-17

 

Applied
 • Strong management skill (coaching and planning)
 • Strong relationship with Developers/Buyer/Designer
 • Good command at English

28-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปวส.ก่อสร้ง/วิศวกรโยธา
 • เพสชาย อายุ 22-35 ปี
 • สามารถอยู่ประจำหน่วยงานต่างจังหวัดได้

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Civil Engineer, Architecture
 • Retail Sales
 • Create distribution network, developed new market

28-Mar-17

 

Applied
 • Certificate or higher in design, architecture
 • Male/Female, age 27-37 years old
 • Good knowledge of Photoshop, 3D Max, illustrator

28-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ ประเมินราคา เคลียร์แบบ
 • เขียนแบบ ทำ Shop Drawing และ As Built
 • ตรวจสอบแบบ และแก้ไขงานให้ตรงความต้องการ

28-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานตกแต่งภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • ควบคุมงานด้าน Interior
 • สามารถถอดแบบและประเมินราคางานตกแต่ง ค่าแรงได้

28-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลติดตาม และประสานงานกับจัดซื้อ/ บัญชี / Foreman
 • ช่วยงาน Foreman งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เรียนรู้ไว กระตือรือร้น

28-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.