• ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรมเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน รักความก้าวหน้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถพบปะลูกค้านำเสนอผลงานได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความขยัน รักความก้าวหน้า

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Asphalt, Road construction,Asphaltic Concrete road
 • วิศวกรโยธา ก่อสร้างถนน
 • Asphalt road, Earth work, Road ,Road construction

18-Jan-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Civil Engineering background will be an advantage.
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales.
 • Local residential person is preferred.

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.