• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ และประมาณราคาได้

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s in Engineering, Marketing, or related
 • 8-10 years’ experience in Business Development
 • 3-5 years in Retail Development with FMCG

10 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Auto CADได้ดีมาก

10 hours ago

 

Applied
 • Minimum 10 years of experience in on-site
 • Spoken and written English to a reasonable level.
 • on-site inspection of construction works

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

10 hours ago

 

Applied
 • Mature, honest and a good team player.
 • Bachelor or Master’s degree in Architecture.
 • Good command of English.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

10 hours ago

 

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

24-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Degree
 • 3 years working experience
 • Construction Background

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม
 • Auto cad , Stretch Up , Photoshop , illustrator
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ 2 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • Good knowledge in Interiors Design
 • Good Salary
 • International Company

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 30-45 ปี
 • เป็นคนใจเย็น และสามารถทนแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริการอย่างน้อย 1ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Knowledge in wastewater/water treatment system

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักบริการ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปประจำหน่วยงานก่อสร้างได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและระยะเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female aged 25-30 year
 • Bachelor’s Degree or higher in Civil Engineering
 • Can work well under pressure.

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพงานแผ่นพื้นสำเร็จรูป คาน เสาเข็ม
 • ปวช.-ปวส.ขึ้นไปสาขาก่อสร้าง
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปีขึ้นไป

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ ออกตรวจงาน

24-Oct-16

 

Applied
 • Managing site construction work
 • Planning and inspecting the construction
 • Finishing the construction and handing it over

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master’s in Engineering.
 • 5 years’ experience in building/facility.
 • Project Management & Organizational Skills.

24-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ทำแผนการจ้างผู้รับเหมาในโครงการ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาก่อสร้าง
 • สามารถดูแบบก่อสร้างได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบโครงสร้าง สถาปัตยกรรม
 • จัดทำ Shop Drawing
 • แก้ไขแบบตามที่ได้รับมอบหมาย

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • minimum of 1 year's experience in the building
 • Knowledge of HVAC, plumbing and or factory
 • Excellent verbal and written communication skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality only, Male, Age 30 years old up.
 • Holding a driving license.
 • Should have at least a basic command of English.

24-Oct-16

 

Applied
 • Good command of AutoCAD.
 • Experienced in Design for architecture.
 • Plan and instruct the process for production line.

24-Oct-16

 

Applied
 • Structural Engineering/Civil
 • Construction Project Management
 • 10 years of experience

24-Oct-16

 

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in construction

23-Oct-16

 

Applied
 • 2 years+ working in Project, Site Engineer
 • Engineering; Electrical, Mechanical, Industrial
 • Water Treatment System, Waste Water business

23-Oct-16

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s Degree in Civil Engineering.
 • 0 - 3 years professional experience
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master's degree in Environmental
 • At least 5 years of working experience
 • Monitoring preferably experience in Hydropower

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Recognize professional education as Civil Engineer
 • Professional experience of minimum 5 years
 • Good command of English

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวช ปวส
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารมาแล้ว

21-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • Building Material Background
 • Sales Management
 • Solid Background from Distributor Chanel

21-Oct-16

THB70k - 120k /month

Applied
 • 5 years of high rise building
 • traveling abroad
 • Bachelor of mechanical engineering

21-Oct-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of high rise building
 • traveling abroad
 • Bachelor of Architecture

21-Oct-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 1. Male or Female, age 25 - 40 years.
 • 2. Able to work out site office
 • 3. Good computer and Microsoft skills

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย3 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 1. Gender : Male, Age 27 years up
 • 2. Bachelor's degree or higher in engineering
 • 3. Exp. in the field of Construction, high rise

20-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, age 27-38 years
 • Degree in design, architecture, civil engineer,art
 • Willing to work in fast growing &challenging compa

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.