• Bachelor Degree or higher in Civil Engineer
 • 1-3 years’ experience in residential building
 • basic knowledge in design software i.e. AutoCAD

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้และความชำนาญในการใช้กล้องระดับ,กล้องไลน์
 • สามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Autocad,MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน AutoCAD, MS office
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานอยู่ประจำไซด์งานต่างจังหวัดได้

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

25-Feb-17

 

Applied
 • Female, age 30 Years and above ,Thai nationality
 • Bachelor Degree or higher in accounting
 • At least 3 years of assistant accounting manager

24-Feb-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถทำงานที่ Site INIZIO รังสิต - คลอง 3 ได้

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ทางซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Admin Officer

AUE TRANSPORT CO., LTD.

Bangkok Area - Pathumthani

 • จบการศึกษาปวช,ปวส,อนุปริญา หรือปริญญาตรี
 • มีความรู้ในการโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
 • สามารถขับรถ และมีใบขับขี่รถยนต์

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • จบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 24 - 30 ปี

13-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.