• เพศชายอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับภาคี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28-34 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา / ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 6 ปีขึ้นไป Consult , Owner

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Customer visit to understand current market
 • Provide technical advice to customer
 • Promote Jotun Product with the objective

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good systematic thinking and planning.
 • Possess strong leadership, self-confidence.
 • - Ability to work independently.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาโยธา / ก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.