• Bachelor or Master ‘s degree in civil engineering
 • Experiences: Structural design with related
 • Good command in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

18 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ,เขียนแบบ,ตรวจสอบงาน,คุมงานติดตั้งเครื่อง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย , หญิง
 • ปริญญาตรี.ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย /อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

20-Apr-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in related field
 • 15 years experience for safety in construction sit
 • Based in Muangthong thani

19-Apr-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านโฟร์แมน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ที่พักอาศัย อยู่ในจ.นนทบุรี

19-Apr-17

 

Applied
 • ออกแบบ จัดแสดงสินค้า ตกแต่งภายในโชว์รูมทั้งหมด
 • ชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ออกแบบหรือตกแต่งภายในอย่างน้อย 5 ปี

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-45 years old
 • Bachelor or Master degree in Civil Engineering
 • 10-15 years working experience

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20 - 40ปี
 • ปริญญาตรี วศบ. โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี

17-Apr-17

 

Applied
 • ปวช. ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์คุมแรงงานไทยและต่างด้าว

17-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุ 18-40 ปี
 • วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • เคยผ่านการคุมคนงาน มากกว่า 10 คน

17-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Performing&managing the structural design team
 • A least 10 years experience in Construction
 • Based in Muang thong thani

21-Mar-17

THB90k - 120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.