• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, ไฟฟ้า
  • แบบงานก่อสร้าง (BOQ)
  • จัดทำเอกสารตั้งเบิกงวดงาน

23-May-17

THB35k - 70k /month

Applied
  • Planning
  • Engineer
  • Project coordination

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.